Wedstrijdreglement

Reglement MBT beachrace Zeeland:

 1. Deelnemers dienen het gehele parcours af te leggen om in de uitslag opgenomen te worden.
 2. Het is deelnemers verplicht een valhelm met harde schaal te dragen.
 3. Ten allen tijde moet het stuurnummer van de deelnemers zichtbaar zijn.
 4. Deelnemers mogen zich niet laten voorttrekken door een andere deelnemer of een voertuig. Ook stayeren achter auto’s of motoren is niet toegestaan.
 5. De deelnemers worden geacht het parcours te kennen als ook de bewegwijzering te herkennen.
 6. De organisatie is niet aansprakelijk voor het verkeerd rijden van deelnemers.
 7. Voor – en achterwiel van de fiets mogen niet groter zijn dan 29 inches, dit volgens de reglementen van de KNWU.
 8. De deelnemers kunnen zich alleen aanmelden voor het evenement als ze 16 jaar of ouder zijn ten tijde van het evenement.
 9. Als het evenement door niet aan de organisatie te wijten redenen onverhoopt geannuleerd moet worden, dan zal de helft van de inschrijfgelden gerestitueerd worden.
 10. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 11. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de reddingsbrigade en de organisatie opvolgen.
 12. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers.
 13. Deelnemers houden rekening met overige strandgebruikers en respecteren deze.
 14. Deelnemers respecteren natuur en milieu.
 15. Met het deelnemen aan het evenement verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets
 16. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of valpartijen tijdens de wedstrijd.
 17. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 voor KNWU leden en € 22,50 voor niet KNWU leden, i.v.m. hun verzekering. Nainschrijven op de wedstrijddag zelf is beperkt mogelijk en kost 25 euro.